Fundusze UE – Przetargi

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa Poddziałanie1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”, firma zaprasza do składania ofert.

Zał. 1 Formularz odpowiedzi.pdf

Zał. 2 Formularz oferty.pdf

Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań.pdf

Zał. 4 Oświadczenie o potencjale.pdf

Zapytanie ofertowe NR 1BAZYLEWICZ2018.pdf